Synology 10GBE için X2 Modül Türleri

Synology xs Serisi ürünlerde kullanılmakta olan 10GBE modüller ve PCI Express slot için bazı açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir.

18 Ekim 2011 Salı

10GBE için X2 Modül Türleri

Bakır ve fiber optik kablo kullanan modüllere sahiptir. En fazla çeşitliliğe sahip modüllerden birisidir.

10GBASE-SR (Short Range) X2: Multi mode fiber optik kablo kullanır ve 10,31 Gbit/s ‘a kadar bağlantı hızı destekler. Kullanılan multi mode fiberin türüne bağlı olarak 26 metreyle 300 metre arasında değişen mesafe desteği vardır. Single mode fibere göre daha geniş bir core yapısına sahip olduğu için daha düşük maliyetli konektörler kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca en düşük maliyetli, en az enerji harcayarak ve en küçük modülleri kullanarak iletişimi sağlarlar.

10GBASE-LR (Long Range) X2: Single mode fiber optik kablo kullanır ve desteklediği bağlantı hızı en fazla 10,31 Gbit/s ‘dır. 10 km’lik özel bir ulaşım mesafesine sahip olmasına rağmen, hemen hemen bütün LR modüller paket kaybı yaşanmadan 25 km’ye kadar destek verebilmektedirler.

10GBASE-LRM (Long Reach Multimode) X2 : Multi mode fiber optik kablo kullanır ve 10,31 Gbit/s ‘a kadar bağlantı hızı destekler. LRM mesafe olarak 220m‘ye kadar destekler. Bu etki alanı 10GBASE-LX4 ‘ün sahip olduğu etki alanından bile azdır.

10GBASE-ER (Extended Range) X2 : Single mode fiber optik kablo kullanır ve 10,31 Gbit/s’a kadar bağlantı hızını destekler. 40 km’lik iletim mesafesine sahiptir.

10GBASE-ZR X2 : Birkaç firmanın bir araya gelerek piyasaya sürdüğü ve ZR ismini verdikleri, 80 km iletim mesafesine sahip bir ER (extended range) tak/çıkar modüldür.

10GBASE-CX4 X2: Sunucu, switch gibi cihazları birbirine kısa mesafede bağlamak için kullanılır ve desteklediği iletim mesafesi 15m’dir. İletimi tek bir bakır kablo üzerinden yapmak yerine, 802.3ak standardının sağladığı özellik sayesinde twin-axial (ikiz eksenli) dört alıcı/verici üzerinden iletimi sağlamaktadır. Her bir alıcı/verici çifti üzerinden 3,125 Gbit/s iletim hızı sağlanmaktadır. 10 Gb modüller içerisinde en ucuz olandır.

10GBASE-KX4 X2 ve 10GBASE-KR X2 : Backplane Ethernet olarak da bilinirler. Bir backplane üzerinden haberleşen sunucu, switch ya da router gibi cihazların iletişiminde kullanılır. 20 inche kadar backplane üzerinden 10Gbit/s bağlantı hızı sağlar. Bakır kablo ile bağlantıyı sağlar.

10GBASE XENPAK Modüller

xenpak1
10GBASE-LR XENPAK genellikle binalar arası single mode bağlantılarda kullanılır.

10GBASE-ER XENPAK genel olarak Ethernet servis sağlayıcılar tarafından inter-PoP bağlantılar için kullanılır.

10GBASE-SR XENPAK iki Ethernet switchi birbirine bağlamak için ya da herhangi sunucu veya NAS (network-attached storage) gibi bir uç cihazı bir Ethernet switche bağlamak için kullanılır.

10GBASE-ZR XENPAK genellikle servis sağlayıcı bağlantılarında ve metro ethernet bağlantılarında kullanılır.

10GBASE-LX4 XENPAK binalar arası iletimi sağlarken single mode, bina içi iletimi sağlarken de multi mode kullanır, böylece bağlantının türüne göre LX4 modülü iki farklı amaca uygun kullanılabilir.

XFP Modüller

XFP protokolden bağımsız olarak çalışan, SONET, SDH, Gigabit Ethernet ve 10 Gigabit Ethernet gibi uygulamalar için 10 Gbit/s iletim hızı sağlayan bir alıcı/verici’dir.

10GBASE-SR XFP: Multi mode fiber optik kablo kullanır ve iletim mesafesi 82m ile 300m arasında değişir. Kullandığı konektör türü LC’dir ve 10,31 Gbit/s’a kadar bağlantıyı destekler. Storage Area Network (SAN) ve fazla yoğunluk oluşan uygulamalar için tasarlanmıştır, bu yüzden kısa mesafelerde etkilidir.

10GBASE-LR XFP: 9,9 Gbit/s ile 10,7 Gbit/s arasında bağlantı hızı sağlayan ve SONET/SDH, Ethernet, Fiber Channel gibi teknolojileri destekleyen modül türüdür. LC konektör kullanır ve single mode fiber optik kablo üzerinden 10 km’ye kadar iletimi desteklemektedir.

10GBASE-ER - TDM/DWDM: TDM (Time Division Multiplexing) her veri akışının belirli ve sabit bir zaman aralığında iletilmesini sağlar. DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ise farklı dalga boylarındaki sinyallerin aynı fiber üzerinden taşınmasını sağlar. LC konektör kullanarak single mode fiber optik kablo üzerinden 40 km’ye kadar mesafeyi desteklemektedir.

10GBASE-ZR XFP: Single mode fiber optik kablo üzerinden 80 km’ye kadar 10 Gbit/s bağlantı hızı sağlar. Kullandığı konektör tipi ise LC’dir.

SFP (Small Form-Factor Pluggable) Modüller

sfp

Bunların dışında 100BASE SFP modülleri de bağlantı türüne göre mevcuttur.

SFP+ Modülleri

10 Gbit/s Ethernet ve 8,5 Gbit/s Fibre Channel sistemler için SFP’nin geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. SFP+ kendisinden önce üretilmiş alıcı/verici’lerden daha uygun bir şekle sahiptir ve daha az enerji tüketir.

sfp plus

10GBASE SFP+ LR modülü 11,3 Gbit/s’a kadar bağlantı hızı destekler.

10GBASE SFP+ SR modülünün Ethernet ve Fiber Channel için olmak üzere iki türü vardır.