Ticari ve Finansal Veriler


Şirket Resmi Ticari ve Finansal Bilgileri

Şirket Resmi Ünvanı : ***
Şirket Resmi Adresi : ***
Şirket Telefonu : +90.312.4730141
Şirket Faksı : +90.312.4730141
Şirket Web Sitesi : ***
Şirket e-Mail Adresi : ***
Şirket Vergi Dairesi : ***
Şirket Vergi Numarası : ***
Şirket Ticaret Sicil Numarası : ***
Şirket Yetkinlikleri - 1 : ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgeli
Şirket Yetkinlikleri - 2 : ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeli
Şirket Yetkinlikleri - 3 : ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgeli
Şirket Yetkinlikleri - 4 : ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeli